De Quality Nights implementatie

Quality Nights services implementeren in een club of op een (dance) festival is een proces dat gecoacht wordt door onze lokale partners. Het proces verloopt in verschillende fasen. Voorzie minstens 8 weken om te komen tot een mooie implementatie.

IK BEN EEN UITBATER OF ORGANISATOR

IK BEN EEN LOKALE PREVENTIEPARTNER


HOE WE WERKEN

Hoewel iedere uitgaanslocatie anders is, hebben we een manier gevonden om via een 4 stappen proces te komen tot een mooie implementatie van Quality Nights.


Je staat er niet alleen voor! Een lokale partner of regionale CGG-preventiewerker begeleidt je gedurende het volledige proces. De coaching om het Quality nights label te halen is volledig gratis. Sommige services, zoals de training voor personeel van clubs, zijn betalend. De preventiepartner maakt concrete afspraken met jou als organisator/uitbater en ondersteunt waar nodig de implementatie.

  • EERSTE KENNISMAKING

    Contacteer een preventiewerker in je buurt via de doorverwijsgids op vad.be. De preventiepartner plant dan een eerste overleg met je in om volgende zaken te bespreken:

  • BEKENDMAKING

    Iedereen mag het weten. Je uitgaanslocatie is nu een nieuwe Quality Nights locatie. Zodra alle services aangeboden worden is het van belang deze services bekend te maken aan je uitgaanspubliek.

  • EVALUATIE & OPVOLGING

    Minstens éénmaal per jaar brengt de preventiepartner een bezoek aan de uitgaanslocatie. Afspraken worden overlopen, waar nodig wordt bijgestuurd. Alle bevindingen worden geregistreerd en samengevat in een rapport. Contacteer gerust ook zelf de preventiepartner als je met vragen zit.

EERSTE KENNISMAKING

Contacteer een preventiewerker in je buurt via de doorverwijsgids op vad.be. De preventiepartner plant dan een eerste overleg met je in om volgende zaken te bespreken:


CONCEPT

De preventiepartner legt het doel, de werking en de verschillende basisservices en extra services van Quality Nights uit.

CHARTER

Samen met jouw overloopt de preventiepartner het Quality Night Charter. Hij bezorgt nadien alle betrokken partijen (uitbater/organisator, preventiepartner en VAD) een ondertekend exemplaar.

SERVICES

Welke services biedt jouw uitgaanslocatie al aan? Hoe gebeurt dat en wat kan er beter? De preventiepartner bekijkt samen met jou welke services je naast de zes verplichte basisservices (getraind personeel, gezondheidsinformatie, condooms, gratis water, oordopjes en decibelmeter, initiatieven voor veilig vervoer) nog extra kan aanbieden. Per service worden er afspraken en aantekeningen gemaakt, in functie van implementatie.

TRAINING

Basistraining: de online trainingen voor de crew van je club of (dance) festival vinden jullie terug via het vormingsplatform van VAD. Bij aanvang van de training dient de deelnemers eerst een account aan te maken via het vormingsplatform. Voor meer informatie kan je terecht bij Shawny Vanhoutteghem.

 Aanvullende trainingen: meer informatie over de aanvullende trainingen vind je via Quality Nights services. Het evaluatieformulier voor de aanvullende training EHBDu vind je hier.

BEKENDMAKING

Iedereen mag het weten. Je uitgaanslocatie is nu een nieuwe Quality Nights locatie. Zodra alle services aangeboden worden is het van belang deze services bekend te maken aan je uitgaanspubliek.


IN DE CLUB / OP HET (DANCE) FESTIVAL

De preventiepartner bestelt voor jou het nodige Quality Nights materiaal bij VAD. Je maakt de services zichtbaar door de rode sterpictogrammen op te hangen in je uitgaanslocatie. Je kan de pictogrammen ook in je eigen huisstijl aanbieden via deze campagnebeelden. Als organisator download en druk je deze campagnebeelden zelf. Heb je vragen? De preventiepartner helpt je hier met veel plezier bij!

SOCIAL MEDIA

Je informeert je bezoekers via sociale media over Quality Nights met deze bekendmakingsmaterialen. Gebruik deze of andere partytips om verstandig uitgaan aan te moedigen of gebruikmaken van de ontworpen ‘Never Waste A Great Party’-campagnebeelden.

WEBSITE

Je voegt het Quality Nights logo toe aan de website van je club of (dance) festival. Hiermee zet je je uitgaanslocatie op de kaart als een club of (dance) festival die zorg draagt voor het welzijn en de veiligheid van zijn of haar bezoekers. VAD vermeldt bovendien je club of (dance) festival op de Quality Nights website en plaatst deze in the picture. De services die je aanbiedt worden hierbij ook vermeld.

PERS

Plan een persmoment bij de lancering van Quality Nights in je club. Neem Quality Nights mee in het persmoment of de persberichten over je (dance) festival.

EVALUATIE & OPVOLGING

Minstens éénmaal per jaar brengt de preventiepartner een bezoek aan de uitgaanslocatie. Afspraken worden overlopen, waar nodig wordt bijgestuurd. Alle bevindingen worden geregistreerd en samengevat in een rapport. Contacteer gerust ook zelf de preventiepartner als je met vragen zit.


CLUBS

EVENTS

HOE WERKEN WE?

Als lokale partner of CGG-preventiewerker begeleid je het volledige proces, maak je afspraken met de manager/organisator van de club of het (dance) festival en ondersteun je waar nodig de implementatie. Hoewel iedere uitgaanslocatie anders is, hebben we een manier gevonden om via een 4 stappen proces te komen tot een mooie implementatie van Quality Nights. Je coacht gratis de uitgaanslocatie.


VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding is het halve werk! Als preventiepartner plan je een eerste
kennismakinggesprek in met de manager/organisator van de uitgaanslocatie, bij
voorkeur in de uitgaanslocatie. Je print de implementatie fiche en het Quality Nightcharter (3X) uit en neemt deze handige tools mee naar je eerste gesprek. Je bezorgt
ons de contactgegevens van de club of het (dance) festival waarmee je een afspraak maakt


EERSTE KENNISMAKING

Tijdens dit gesprek komen volgende onderdelen aan bod:


C O N C E P T

Je legt het doel uit van Quality Nights, de verschillende basisservices en de extra services, aan
de hand van volgende vragen:
➢ Wat is Quality Nights?
➢ Wat is het doel van Quality Nights?
➢ Wat zijn de basisservices?
➢ Wat zijn de extra services?
Vergeet niet om de contactgegevens van de club die of het (dance) festival, dat een Quality
Nights samenwerking wil opstarten, in te vullen.

C H A R T E R

Je overloopt samen met de organisator het Quality Nights Charter. Je past de gegevens van de
verschillende partners aan waar nodig en bezorgt alle partijen (VAD, preventiepartner,
organisator/uitbater) een exemplaar ter ondertekening.

S E R V I C ES

Je focust je eerst op de services die al aangeboden worden in de uitgaanslocatie. Hoe dat gebeurt en wat er beter kan, in lijn met de criteria die Quality Nights vooropstelt. Samen met de club of het (dance) festival bekijk je hoe de zes verplichte basis services toegepast kunnen worden. Je overloopt ook welke services de uitgaanslocatie wil aanbieden naast de zes verplichte basisservices. Je gebruikt hiervoor de implementatie fiche om aantekeningen te maken per
service en afspraken te maken in functie van implementatie.

Je bestelt het Quality Nights materiaal voor de clubs of het (dance) festival zodat de uitgaanslocatie alle services die besproken werden kan uitwerken en ophangen. Als preventiepartner heb je de keuze of je de pictogrammen zelf uithangt op de uitgaanslocatie of je dit overlaat aan de organisator. Maar hierover duidelijk afspraken met de organisator wie welke
taak op zich neemt! Als preventiewerker ondersteun je waar nodig.

T R A I N I N G E N

Je stuur de online basistraining (onderdeel van de service ‘Getraind personeel’) voor de club of het (dance) festival tijdig door.

➔ C LU B : de online training is beschikbaar via het vormingsplatform van VAD. Om toegang te krijgen tot het vormingsplatform dienen deelnemers een account aan te maken. Klik hier voor een handleiding die de uitbater kan uitsturen naar de barmedewerkers. Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers, neem je best contact op met Shawny Vanhoutteghem

 

➔ ( D A N C E ) FE S T I V A L:  de online training is beschikbaar via het vormingsplatform van VAD. Om toegang te krijgen tot het vormingsplatform dienen deelnemers een account aan te maken. Klik hier voor een handleiding die de organisator kan uitsturen naar de barmedewerkers. Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers, neem je best contact op met Shawny Vanhoutteghem

Wenst de club of het festival aanvullende trainingen? Klik dan hier voor meer informatie.

BEKENDMAKING

Zodra alle services correct aangeboden worden is het van belang deze services
bekend te maken aan het uitgaanspubliek en de nieuwe Quality Nights locatie in the
picture te zetten.


IN DE CLUB / OP HET (DANCE) FESTIVAL

Als lokale preventiepartner is het (samen met de organisator) jouw taak om alle services duidelijk zichtbaar te maken in de uitgaanslocatie. Jij bestelt het Quality Nights materiaal voor de
club of het (dance) festival. Zo kan de uitgaanslocatie alle services die besproken werden
uitwerken en ophangen. Als lokale preventiepartner heb je de keuze of je de pictogrammen zelf
uithangt op de uitgaanslocatie of je dit overla

SOCIAL MEDIA

Je zorgt ervoor dat de uitbater of organisator zijn bezoekers via social media informeert over
Quality Nights. De uitbater/organisator kan hiervoor deze elektronische materialen downloaden.
Hij of zij kan ook andere partytips gebruiken om verstandig uitgaan aan te moedigen of gebruikmaken van de ontworpen ‘Never Waste A Great Party’-campagnebeelden.

WEBSITE

Je voegt het Quality Nights logo toe aan de website van je club of (dance) festival. Hiermee zet je je uitgaanslocatie op de kaart als een club of (dance) festival die zorg draagt voor het welzijn en de veiligheid van zijn of haar bezoekers. VAD vermeldt bovendien je club of (dance) festival op de Quality Nights website en plaatst deze in the picture. De services die je aanbiedt worden hierbij ook vermeld.

PERS

Plan een persmoment bij de lancering van Quality Nights in je club. Neem Quality Nights mee in het persmoment of de persberichten over je (dance) festival.

EVALUATIE & OPVOLGING

Het is belangrijk om minstens éénmaal per jaar de samenwerking te bespreken en eventueel bij te sturen wat anders of beter kan.

QUALITY NIGHTS - BECAUSE WE CARE ABOUT YOU

CONTACTEER ONS